LÆGEFAGLIG BEHANDLING

Specialeenheden for refluks på OUH beskriver deres arbejde således:

Tilgang til diagnostik og behandling af gastroesophageal refluks hos børn er i vid udstrækning forsknings og evidensbaseret – den bedste internationale vejledning på området er den såkaldte ESPGHAN (European Society for Gastroenterology, Hepatology and Nutrition). Guideline fra 2009 Vejledningen afvejer problematikken om sværhedsgrader af refluks og således også det ganske ”ukomplicerede” spædbarn med almindelig gylpetendens og ikke reflukssygdom/GERD. I arbejdet med børn med gastroesophageal refluks/sygdom er det i jo i høj grad vigtig at gøre sig klart hvilken ende af dette "refluksspektrum" man bevæger sig i.

Interview Anette Straadt

by Anette Straadt | www.aebleboern.dk

ANETTE STRAADT - WWW.AEBLEBOERN.DK 

Anette Straadt er uddannet sygeplejerske, sundhedsplejerske, senetensbehandler og sundhedsrevolutionær (kostvejlederuddannelse) med mere end 15 års professionel erfaring i at arbejde med børn og sundhed. Hun er indehaver af www.aebleboern.dk og Klub Æblebørn, hvor der kan søges yderligere råd og vejledning. 

Anette opsøger konstant den nyeste viden om børn og sundhed. Ligeledes holder hun sig løbende opdateret på kurser og uddannelser i ind- og udland, blandt andet FAB research i London.

I dette interview fortæller hun om årsager til refluks, symptomer og mulig behandling.

Official Logo "Foreningen for Forældre med Refluksbørn" is protected by © 2015 Stine Engels DESIGN