Hvad siger lægen?

Som patient i det danske sundhedssystem møder man mange læger med forskellige erfaringer og synspunkter på diagnosen refluks. Dette er grundlaget for, at vi på denne side vil bringe interviews samt andet relevant materiale fra læger, hvori deres holdninger til de respektive emner vil blive belyst.

Interview med Speciallæge Werner Petersen

Nedenstående interview er lavet med Werner Petersen, speciallæge i børn og astma, som har hjulpet utallige børn med refluks. Werner Petersen er ledende overlæge på børneafdelingen, Hillerød Sygehus, og har ydermere en privatpraksis i Taarbæk.

Hvilke årsager er der til refluks?

Dét som kan være en årsag, og i hvert fald for børn under 2 år, er en dårlig udviklet øvre lukkemuskel, som ikke lukker i, hvis den får en irritation nedefra. For langt de fleste vil lukkemusklen lukke, hvis der kommer noget op i spiserøret. Dét der også kan være en af mekanismerne, der forårsager refluks er synkeproblemer, der kan opstå, hvis du får en irritation af vagus-vernus, som dermed også går ind og åbner op for lukkemusklen.  En af teorierne ved klipning af tungebåndet (red. Posterior tie tongue) er en stramning af vagus-vervus området. Hvis du har noget inde i munden, der ikke kan bevæge sig rigtigt, får du en forkert synkebevægelse. Så glider maden ikke så fint ned, som det skal. Jeg ser nogle børn, der har posterior tie tongue, som årsag til refluks, hvor et klip af dette fjerner refluksen. Men det er ikke dem, jeg ser flest af. Jeg ser flest, hvor det er lukkemusklen, der er årsagen.  Folk med refluks bliver også ofte tørre i mundhulen, og det gør det svært at synke.

 

Hvorfor anbefales der mælkefri kost?

Hvis det hjælper på symptomerne af refluksen at komme på mælkefri kost, har det intet med allergi at gøre. Årsagen her kan være, at de hydrolyserede mælkeprodukter, så som Pepticate, tømmes hurtigere igennem mavesækken, så maden bliver stående langsommere i maven, og på den måde løber igennem. Det er blandt andet en af grundene til, at produkter så som Pepticate hjælper, da det er lavet på nogle andre komælksproteiner, og tømningen af mavesækken sker hurtigere.

Findes der en perfekt nedtrapningsplan af syrehæmmende medicin?

Der findes ikke nogen udtrapningsplan, der er bedst. Det er meget individuelt. Man kan gøre det på mange forskellige måder. Man kan stoppe umiddelbart, hvis man har været på medicin i kort tid. Dette er 1-2 måneder – og hvis man ikke har været oppe i for høje doser. Har man været oppe i høje doser, har man også haft en værre grad af refluks, og så skal man være mere forsigtig, da en for hurtig udtrapning kan mislykkes. Problemet når man starter udtrapning er, at nogle børn stadig godt kan have refluks, og bliver derfor igen syge inden for en uge. Oftest inden for de første tre dage.

Hvilke mekanismer gør, at man enten får refluks eller silent refluks?

Det er meget individuelt. Der er intet, der giver det ene eller det andet, og det man skal have fokus på, er i hvor slem grad, man har refluks. Og det kommer an på hvor udtalt refluks man har, og om man har det i alle døgnets 24 timer eller 6 timer i døgnet. For kroppen er det bedst, at det kommer ud som gylp/opkast, da det dermed ikke står og gnaver i spiserøret. Dem der har det værst, er de børn hvor det kommer op til mundhulens bund og så kører det frem og tilbage, da syren så står og irriterer og gnaver i spiserøret. En refluks kan godt ændre sig – gå fra refluks til silent refluks. Refluks kan både være at danne for lidt og for meget mavesyre. Men problemet med refluks er, at mavesyren kommer op i spiserøret, og dermed irriterer og gør ondt. Det man som oftest ser til at starte med i et forløb er uroen og smerten, og så begynder de at savle og gylpe, og hvis de så stadig har refluks, når de er 6-7 måneder, er det søvnbesvær og spiseproblemer. Og dermed også vægttab.

Hvilke konsekvenser kan refluksen give på sigt?

Helt klart spiseproblemer og søvnbesvær.

Kan man forebygge refluks hos det ufødte spædbarn?

Nej, det har jeg ikke set.

Hvis man har fået et barn med refluks, hvad er så chancen for, at næste barn også får refluks?

Risikoen er ikke meget højere. Risikoen for at få refluks er omkring 4 %, og det behøver ikke at have noget at gøre med, om du har haft det før i familien. Hvis barnet er født præmatur og har været sondeernæret, er risikoen større for at udvikle refluks. Men normalvis er den ikke betydeligt større ved flere børn.

Er der nogen sammenhæng mellem at have fået penicillin/antibiotika ifm. graviditet eller fødslen, og så at barnet får refluks?

Nej, det findes der ikke.

Hvor mange vokser fra refluksen?

Næsten alle sammen, 95 % eller mere. Ved 2 års alderen er det meget, meget få, der stadig har refluks. Og så er det oftest også fordi, de fejler noget andet, at refluksen forsætter. Børn med neurologiske grundsygdomme forsætter ofte refluksen, men for dem der ikke fejler andre ting, vokser langt de fleste fra det. Endda inden 1 års-alderen. Det er meget få, der har det mellem 1 og 2 års alderen. Ud af alle de børn der fødes, er der ca. 4 %, der får refluks. Ud af de 4 % vokser 95-99 % fra det, inden de er 1 og til 1,5 år.

Hvorfor forværres refluksen under sygdom?

Det skyldes, at systemet fungerer dårligere. Ved eksempelvis en luftvejsinfektion vil du have en forsinket mavetømning, ligeledes hvis du har feber, hvor du dermed vil have lettere ved at kaste op. Har et barn refluks, vil det altid forværres under sygdom.

Er der en sammenhæng mellem refluks, og børn der er særligt sensitive eller har andre sanseintegrationsforstyrrelser?

Det er meget få, der bliver meget sensitive, og spørgsmålet er, om det ligger i dem allerede. Nogle af de børn der har refluks, er i forvejen programmeret til at få nogle af de adfærdsforstyrrelser der eksisterer, som f.eks. ADHD eller autisme. De har startet ud med at have refluks. Det har man set en sammenhæng imellem.

Hvad tænker du om den voksende modstand mod medicin?

Jeg forstår ikke modstanden mod medicin, men man skal ikke overbehandle børn. Man skal finde et sundt niveau. Kommer man op i alt for store doser medicin, risikerer man at børnene bliver forstoppede og får en mere livlig tarmfunktion, som så forværrer refluksen. Man skal vælge det niveau, hvor medicinen giver den bedst mulige effekt, uden at bivirkningerne gør det værre.

Er refluks en diagnose, eller altid et symptom på et eller flere underliggende problemer?

Det kan godt være en enkelt årsag, men man ved at medicin kan give refluks, og man ved, at ved ældre børn og voksne, er det oftest forbundet med livsstil. Forstoppelse, overvægt, rygning, alkohol, kaffe. Men det er jo ikke relevant for små børn. Den hyppigste årsag til refluks er, at lukkemusklen ikke fungerer optimalt. Har man en lukkefunktion, der ikke virker, som konstant irriteres, bliver tilstanden også værre.

Hvad er GER/GERD?

GERD er børn, der er belastet af deres refluks, og det er den gruppe alle er enige om, skal behandles med medicin. GER er symptomer på refluks, og GERD er, hvor man er belastet og har brug for medicinsk behandling, fordi man har reflukssygdommen. Ved GERD er børnene påvirkede i deres dagligdag.

Hvornår har man symptombehandlet længe nok, og begynder at lede efter en anden årsag? 

Hvis barnet ikke er vokset fra refluksen ved 2-2,5 år, kan det være nødvendigt at lave fx en PH-måling eller gastroskopi for at finde ud af, om der er andre dybereliggende årsager.