Hvad er refluks?

Ordet refluks betyder at noget strømmer tilbage. I denne sammenhæng anvendes ordet refluks som en forenkling for betegnelsen gastroøsofagal refluks, og betyder maveindhold som strømmer tilbage til spiserøret og/eller munden. Med maveindhold menes der mad, drikke og mavesyre. Denne slags refluks er en naturlig proces, som alle mennesker oplever i mere eller mindre grad. Især hos babyer er refluks en naturlig proces, hvor gylp er en ukompliceret del af babylivet.

Problemerne opstår derimod hvis mængden og omfanget af refluksen bliver for stor. Her er det vigtigt at huske at også børn som ikke gylper kan have reflukssymptomer. Maveindholdet kommer for nogle børn kun op i spiserøret som sure opstød hvorefter barnet synker det. Syren fra maveindholdet ætser i spiserøret og giver smerte og ubehag i bryst og maveregionen og kan give problemer i hele øre, næse, hals området. Det opleves smertefuldt for barnet og kan give komplikationer som blandt andet syreskader i spiserøret, ætsning af tænderne, spisevægring, søvnproblemer og hyppige infektioner i hals, ører og lunger.

De fleste børn med refluks, oplever lette gener som kan afhjælpes med den rigtige behandling eller nemme tiltag som familien selv kan iværksætte.  Dette kalder man gastrøsofagal refluks, forkortet GØR, og for mange er dette forbigående gener som helt eller delvis kan afhjælpes så barnet kommer i trivsel. Der er også en gruppe børn hvor refluksen er et symptom på et bagvedliggende problem, også kaldet sekundær refluks, som for eksempel ved reaktioner på mælkeprotein, hvor barnet oftest bliver refluksfri på mælkefri diæt. Vigtigt er det også at huske den gruppe af børn hvor refluksen er en sygdom (gastroøsofagal reflukssygdom/GØRS), som kræver lægelig og ofte medicinsk behandling. Nogle af disse børn vokser fra refluksen efter en periode, men der er også en gruppe børn hvor refluksen er en kronisk lidelse som barnet skal behandles for igennem hele opvæksten.

Fordi refluks optræder i så mange forskellige sværhedsgrader og med forskellige årsager, kan det være svært som forældre at vide hvordan man bedst hjælper sit barn. For alle grupper gælder det at ubehandlede reflukssymptomer giver barnet store gener og har store konsekvenser for barnets og familiens trivsel.

Official Logo "Foreningen for Forældre med Refluksbørn" is protected by © 2015 Stine Engels DESIGN