Har du behov for rådgivning?

Retningslinjer for rådgivning

  • Enhver der har mistanke om eller allerede har et barn med refluks kan henvende sig, ligesom også bedsteforældre eller andre pårørende kan tage kontakt.
  • Al rådgivning ift. medicin skal opfordres til at ske gennem egen læge så man får korrekt vejledning.
  • Som udgangspunkt sker rådgivningen via mail og den forventede svartid er 2-3 dage.
  • Ved henvendelse via mail skal man tilføje følgende oplysninger: - Barnets alder - Barnets trivsel og opvækst fra fødsel til nu - Mulige symptomer - Andre diagnoser - Grundig beskrivelse af problematikken og omfanget heraf - Beskrivelse af hvad du ønsker rådgivning og erfaringsdeling i forhold til.

Ved henvendelse bedes du oplyse følgende

  • Barnets alder
  • Barnets trivsel og opvækst fra fødsel til nu
  • Mulige symptomer
  • Andre diagnoser
  • Grundig beskrivelse af problematikken og omfanget heraf
  • Beskrivelse af hvad du ønsker rådgivning og erfaringsdeling i forhold til

Kontakt rådgivningen her...

7 + 1 =

Official Logo "Foreningen for Forældre med Refluksbørn" is protected by © 2015 Stine Engels DESIGN