Specialeenheden for refluks på OUH beskriver deres arbejde således:

Tilgang til diagnostik og behandling af gastroesophageal refluks hos børn er i vid udstrækning forsknings og evidensbaseret – den bedste internationale vejledning på området er den såkaldte ESPGHAN (European Society for Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) Guideline fra 2009

Vejledningen afvejer problematikken om sværhedsgrader af refluks og således også det ganske ”ukomplicerede” spædbarn med almindelig gylpetendens og ikke reflukssygdom/GERD. I arbejdet med børn med gastroesophageal refluks/sygdom er det i jo i høj grad vigtig at gøre sig klart hvilken ende af dette "refluksspektrum" man bevæger sig i.

Interview Anette Straadt

by Anette Straadt | www.æblebørn.dk

Anette Straadt er uddannet sygeplejerske, sundhedsplejerske, senetensbehandler og sundhedsrevolutionær (kostvejlederuddannelse) med mere end 15 års professionel erfaring i at arbejde med børn og sundhed.
Hun er indehaver af www.aebleboern.dk og Klub Æblebørn, hvor man kan søge yderligere råd og vejleding.
Hun opsøger konstant den nyeste viden om børn og sundhed og holder sig løbende opdateret på kurser og uddannelser i ind- og udland blandt andet FAB research i London.
Hun fortæller i dette interview om årsager til refluks, symptomer og mulig behandling.

Osteopat Tommy Hedelund fra Manuel Behandling har udarbejdet infomationerne i disse tabs til foreningen.

Han skriver:Vi ser i osteopatien to store grupper af børn som græder. Kolik og KISS kid syndrom.
De to grupper er svære at uddifferentiere, da symptomerne ofte er overlappende og omsiggribende, men ét til fælles, at børn græder og/eller mistrives.

Af symptomer kan nævnes: forstoppelse, refluks/GERD ( Gastro Esophageal Reflux Disease ), Plagiocephali (skæve hoveder/ fladt baghoved), dårlig søvn, etc. Refluks er i denne kontekst et symptom. Typisk giver refluksen sig til udtryk som opkast, gylp eller rallen i halsen, i sammenhæng med synkebevægelse og gråd. Gråden lindres ofte når barnets hoved løftes.

Kolik opstår når maven og tarmen gør ondt. Dårlig bakterieflora og pyloris musklen (mavemunden) stenose/spasme, er blandt de hyppigste.

Pyloris kontrollerer transit fra maven og videre ned i tarmsystemet. En pyloris spasme kan forhindre normal transit, hvorved maven irriteres og refluks kan opstå.

KISS (kinematic imbalance and suboccipital strain) spændinger i nakken og hovedet, har flere uheldige konsekvenser. De typiske vil være, svært ved at die, favorit side og eller fladt baghoved. Af mere omfattende art ses skævt hoved som her ses som en konsekvens/ reaktion på de spændinger KISS påfører et blødt og sårbart barnehoved.
Derudover: Øverst i nakken finder vi 3 vigtige nerver, som meget let komprimeres og irriteres ved KISS kid syndrom.

  1. Vagus nerven. Nerven styrer det meste af vores mave og tarmsystem. Nerven er vigtig for spiserøret og mavesækkens koordination samt den kontrollere syreniveauet i maven. Refluks og kolik er forventelige symptomer hvis ovenstående nerve er irriteret.
  2. Glossopharyngeus nerven. Nerven styrer muskler i svælget og synkerefleksen. Gylp og opkast kan forventes ved irritation af denne nerve.
  3.  Hypoglossus nerven. Nerven styrer tungen som muskel samt sutterefleksen. Amme/die problemer ses her som forventet symptom.

Massere maven, især pyloris området, som er beliggende mellem brystbenet og navlen, for at mindske spasmen og normalisere transit fra maven. Her kan også suppleres med tilskud af probiotika (mælkesyrebakterier). Der findes et utal af produkter til børn, Bifido bakterium infantis bør være tilstede i stor mængde i det valgte produkt.

Øve og træne bevægelighed i nakken, kigge fra side til side, kigge ned mod navlen mm. Dette gøres bedst ved at bevæge barnets krop iforhold til hovedet, f.eks. i pusle situation el.lign. Dette skal gøres som en leg og stoppes når barnet siger fra.

Osteopaten vil manuelt, altså med hænderne løsne pyloris musklen og dens omgivelser. Dette gøres med blide hænder og med respekt for barnets reaktioner.

Derudover behandles KISS ved de øverste nakkehvirvler samt baghovedet. Evt. spændinger i hovedet klarlægges og behandles med kraniel osteopati teknikker, for at undgå og behandle evt. skævt hoved, og for at optimere de 3 vigtige nervers mulighed for at fungere optimalt.

Official Logo "Foreningen for Forældre med Refluksbørn" is protected by © 2015 Stine Engels DESIGN