ANDRE BEHANDLINGER

Ingen menneskers krop er ens, hvorfor lægelig behandling vil være den rette for nogle, og andre behandlingsformer vil være den rette for andre. Vi vil på denne side belyse de andre behandlingsformer, der kan hjælpe børn med refluks.

Osteopat Didde Thorsted

Didde har speciale i behandling af babyer og børn, hvor hun både gør brug af hendes viden indenfor osteopati, fysioterapi og naturmedicin. Refluks er et af de områder, hvor Didde udmærker sig.

Mini CV

  • Medejer af Q klinik (klinik med speciale i kvinde- og børnebehandling).
  • Mor til 4 skønne unger.
  • Uddannet autoriseret fysioterapeut, osteopat DO M.R.O.DK og naturmediciner.
  • Har arbejdet med børn de sidste 20 år og de sidste 8 år eksklusivt med manuel og naturmedicinsk behandling af de 1-12 årige, med hovedvægten af klienterne i aldersgruppen 0-1 år.
  • Har taget utallige børnekurser i ind- og udland, samt Kraniosakralterapi fra Upledger og Organbehandling fra Barrell Institut, med fokus på den pædiatriske (børne) behandling.
  • Læser en DO i osteopatisk pædiatri i Oslo frem til 2018.
Hvad ser du mest - refluks som kan afhjælpes med fx mælkefri kost eller refluks der kræver medicinsk behandling? Det har jeg faktisk ikke tænkt over. Sikkert fordi min behandling er en kombination af manuel behandling og rådgivning. Jeg anbefaler alle at afprøve mælkefri diæt og indtagelse af probiotika, da en gruppe osteopater og kiropraktorer, med speciale i behandling af børn, har lavet et par studer sammen, der viser at disse råd kan mindske refluks. Andre har haft god effekt af GAPS diæt og FODMAP. Det er op til den enkelte familie, hvad de kan overskue at afprøve, men jeg anbefaler dog at give plads til, at se effekt af det ene før man afprøver det næste. Om barnet er medicineret eller ej, er ikke afgørende for min behandling, men jeg spørger selvfølgelig altid til, hvilken medicin barnet får og effekten af den. Den medicinske afprøvningen ligger jo hos børnelægen og familien beslutter jo i samråd med denne, om dette er en vej for dem. Nogle familier fravælger medicinen pga. bivirkninger og andre familier har stor glæde af den symptomlindring medicinen giver.
Er der et overtal af den ene type? For mig at se er det to forskellige tilgange til refluks. Medicinen lindrer / nedsætter symptomerne. Mælkefri diæt er et forsøg på at fjerne en evt. årsag til refluksen ud fra den betragtning, at barnet ikke tåler komælk, enten sukkeret eller proteinet.
Hvad mener du, der er årsagen til refluks? Som jeg oplever det i klinikken og kan se i litteraturen, er der flere teorier om, hvorfor refluks opstår. Derfor er det også været med et entydig svar. De anatomiske forhold i det lille barn, liggende stillinger og flydende kost kan være en forklaring. For nogle er det et stort tryk i bughulen, der bl.a. øger presset op mod mavesækken, så selv den mindste udspiling af maven eller bevægelse der øger bugtrykket, ikke kan modsvare brysthulens undertryk og derfor baner vejen for et tilbageløb. Mellemgulvsmusklen spiller også ofte en rolle i problematikken. Her giver en optimering af de biomekaniske forhold, behandling af de anatomiske naboer samt optimal nerve-og blodforsyning god effekt. Det anteriore og posteriore tunge bånd (ATT & PTT) er også blevet en del af årsagsforklaringen. De medfører en spiseproblematik, der giver grobund for den type af refluks der er luft afhængig. Aerophagia Induced Reflux –”AIR” . Jeg planlægger behandlingen ud fra undersøgelsen af det enkelte barn og sammenholder mine fund med barnets historik og symptomer. Da der fortsat forskes i emnet, hvor ny viden og teorier fortsat dukker op, kan jeg ikke bare følge en standardiseret opskrift, når jeg behandler. Her er det jeg finder med mine hænder sammenholdt med min viden om anatomi, fysiologi, embryologi, neurologi og sygdomslære, udslagsgivende for mine valg af teknikker i min behandling.
og de stigende antal børn der får det? Er det fordi der kommer mere fokus på det, og man dermed hører mere om det, eller er der en reel stigning? Jeg oplever en klar stigning. Om det skyldes, at vi har mere fokus på emnet og der forskes i det, eller om det beror på, at der måske er en vis arvelighed; i over-og underproduktion af mavesyre, mindre optimale anatomiske forhold i vores fordøjelses system og ATT/PTT, vil jeg overlade til forskningen at besvare. Men min tanker er: Vi bliver flere og flere mennesker på kloden, hvis flere af os der får børn, har genetisk materiale der øger risiko for refluks, er det vel statistisk en normal udvikling, at problemet optræder hyppigere.
Hvorfor forsvinder refluks, og så kommer pludseligt tilbage igen hos nogle børn? Hvis vi ser, isoleret set, på refluks som en mavesyre problematik, vil en stresstilstand i kroppen, forskellige årsager (en problematisk fødsel, tandfrembrud, sygdom, opstart i institution, emotionel stress i hjemmet, vaccine, tigerspring, osv.), påvirke fordøjelsen via vores nervesystem. Jeg ser ofte børnene som en topstresset direktør for et konkursramt firma, med halsbrand, sure opstød, dårlig fordøjelse, små gnaven, og med søvnproblemer.

DENNE RUBRIK ER UNDER UDARBEJDELSE - INTERVIEW KOMMER SNAREST. Michael Cohrt er en anerkendt osteopat, som derudover også har uddannet sig til kinesiolog. Han har en unik viden omkring refluks, og hjælper dagligt børn med refluks.

Alternativ behandler Katrine Birk

Katrine, indehaver af www.katrinebirk.dk, har udarbejdet nedenstående behandlings- og videoguide til refluksforeningen.

Osteopat Tommy Hedelund

Osteopat Tommy Hedelund fra Manuel Behandling har udarbejdet infomationerne i disse tabs til foreningen.

"Vi ser i osteopatien to store grupper af børn som græder. Kolik og KISS kid syndrom. De to grupper er svære at uddifferentiere, da symptomerne ofte er overlappende og omsiggribende, men ét til fælles, at børn græder og/eller mistrives. Af symptomer kan nævnes: forstoppelse, refluks/GERD ( Gastro Esophageal Reflux Disease ), Plagiocephali (skæve hoveder/ fladt baghoved), dårlig søvn, etc. Refluks er i denne kontekst et symptom. Typisk giver refluksen sig til udtryk som opkast, gylp eller rallen i halsen, i sammenhæng med synkebevægelse og gråd. Gråden lindres ofte når barnets hoved løftes".

Kolik opstår når maven og tarmen gør ondt. Dårlig bakterieflora og pyloris musklen (mavemunden) stenose/spasme, er blandt de hyppigste. Pyloris kontrollerer transit fra maven og videre ned i tarmsystemet. En pyloris spasme kan forhindre normal transit, hvorved maven irriteres og refluks kan opstå.
KISS (kinematic imbalance and suboccipital strain) spændinger i nakken og hovedet, har flere uheldige konsekvenser. De typiske vil være, svært ved at die, favorit side og eller fladt baghoved. Af mere omfattende art ses skævt hoved som her ses som en konsekvens/ reaktion på de spændinger KISS påfører et blødt og sårbart barnehoved. Derudover: Øverst i nakken finder vi 3 vigtige nerver, som meget let komprimeres og irriteres ved KISS kid syndrom.

  • Vagus nerven. Nerven styrer det meste af vores mave og tarmsystem. Nerven er vigtig for spiserøret og mavesækkens koordination samt den kontrollere syreniveauet i maven. Refluks og kolik er forventelige symptomer hvis ovenstående nerve er irriteret.
  • Glossopharyngeus nerven. Nerven styrer muskler i svælget og synkerefleksen. Gylp og opkast kan forventes ved irritation af denne nerve.
  •  Hypoglossus nerven. Nerven styrer tungen som muskel samt sutterefleksen. Amme/die problemer ses her som forventet symptom.
Massere maven, især pyloris området, som er beliggende mellem brystbenet og navlen, for at mindske spasmen og normalisere transit fra maven. Her kan også suppleres med tilskud af probiotika (mælkesyrebakterier). Der findes et utal af produkter til børn, Bifido bakterium infantis bør være tilstede i stor mængde i det valgte produkt.   Øve og træne bevægelighed i nakken, kigge fra side til side, kigge ned mod navlen mm. Dette gøres bedst ved at bevæge barnets krop iforhold til hovedet, f.eks. i pusle situation el.lign. Dette skal gøres som en leg og stoppes når barnet siger fra.
Osteopaten vil manuelt, altså med hænderne løsne pyloris musklen og dens omgivelser. Dette gøres med blide hænder og med respekt for barnets reaktioner. Derudover behandles KISS ved de øverste nakkehvirvler samt baghovedet. Evt. spændinger i hovedet klarlægges og behandles med kraniel osteopati teknikker, for at undgå og behandle evt. skævt hoved, og for at optimere de 3 vigtige nervers mulighed for at fungere optimalt.

Holistisk Naturopat Rikkeliva Holm

Rikkeliva har skrevet nedenstående artikel omkring naturmedicinsk lindring og behandling af refluks. I artiklen kommer hun ind på nogle af de problematikker, der kan være årsag til, at det enkelte barn har refluks, f.eks. ubalancer i mikrosystemet samt allergier og intolerancer. Ligeledes kommer hun med nogle gode forslag til, hvad man selv kan gøre for at afhjælpe barnets symptomer. Artiklen kan læses på nedenstående link:

 

"Naturmedicinsk lindring og behandling af refluks"