HJÆLP OS!! Hvorfor er en forening vigtig?

En forening er en sammenslutning af personer, der har til formål at fremme fælles interesser. I vores tilfælde har foreningen til formål;
at oprette interessegrupper i Danmark til støtte for børn som har refluks, deres familier m.fl.
at afholde offentlige foredrag og medlemsmøder m.v.
at udbrede kendskabet til refluks hos børn og følgevirkninger heraf.
at arbejde for bedre tilbud fra det offentlige og bedre behandling af børn med refluks.
at støtte personer der er kommet i klemme i det offentlige socialvæsen og/eller sundhedsvæsenet.
at søge midler, så kontingent, undervisning m.v. kan holdes på et lavt beløb

Vi ved at Facebook gruppen har rigtig mange medlemmer. Der er rigtig god rådgivning at få derinde og derfor er der måske ikke det store behov for interessegrupper og støtte fra foreningen.

Men gang på gang ser vi at forældre står med de samme problemer. Ingen hjælp fra læger, sygehuse, sundhedsplejersker etc. Lav grad af viden hos sundhedsvæsenet. Refluks er et modefænomen. Det er de samme råd og den samme opbakning der søges igen og igen. Jeg snakkede med en mor, der har en dreng på 16 år. Hun stod i præcist det samme, da hendes dreng var spædbarn. For 16 år siden. INTET er sket.

Facebook gruppen kan IKKE afhjælpe dette. Den udøver brandslukning for medlemmerne, så om et år og 10 år, vil forældre stadig stå i samme problemer. Fordi ingen har forsøgt at ændre på systemet.

Det ønsker vi. Vi som forening kan lægge et pres på systemet, så familier får bedre hjælp og har et mindre behov for at slå i bordet for hjælp. Men vi er i tvivl om, hvad I ønsker, da vi har lav opbakning til foreningen.

Hvis vi skal hjælpe familier i fremtiden, har vi brug for opbakning fra jer. Så den næste familie får den rette hjælp i rette tide.

Er der opbakning til en forening eller mener I at den er overflødig? Svar gerne til foreningens formand Anita Lund Kjær på anita@refluksboern.dk, kig forbi Facebookgruppen eller meld jer ind og støt foreningens arbejde.